fbpx

Algemene voorwaarden:

Algemeen

Geboren Inzicht is de praktijk van Valerie Bouwmeester, coach en therapeut vanuit o.a. het Geboorteverhaal. Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodes, zoals Geboortepsychologie, Innerlijk Kind werk en Lichaamsgerichte therapie. 

Verhindering in geval van een losse afspraak 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak kan worden overlegd, dit is geen probleem.

Verhindering in geval van een traject 

Binnen een lopend traject is het geen probleem om een keer een afspraak te verzetten, het kan altijd gebeuren dat er iets belangrijks tussenkomt. In overleg bepalen we een nieuwe datum. Er wordt wel globaal een afpraak gemaakt binnen welke termijn we het traject ongeveer afronden. Maar overleg is altijd mogelijk.

Aansprakelijkheid

Voor de coaching en begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij zorg ik ervoor dat ik mij blijf ontwikkelen en op de hoogte blijf van ontwikkelingen in het vakgebied. Geboren Inzicht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de coaching of begeleiding. Als bij de kennismaking blijkt dat u iets anders nodig heeft dan wat ik kan geven, dan zal ik dit aangeven. Inmiddels heb ik een behoorlijk netwerk met professionals, die diverse aanvullende of geheel andere methodes gebruiken dan ik. Hierbij kan ik dan indien gewenst aangeven welke persoon of methode bij u zou kunnen passen. U kunt dan zelf kijken of de persoon en/of de methode u aanspreekt. 

Vertrouwelijkheid

Als coach en begeleider ben ik gehouden tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies/begeleiding, tenzij het wettelijk verplicht is om een melding te doen. Indien er, in het belang van de cliënt, overleg zou moeten zijn met derden, zal er altijd eerst toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Betaling 

In geval van een traject wordt er in principe vooraf betaald. Bij voorkeur het complete bedrag. Lukt dit echter niet, dan kan er worden overlegd over de mogelijkheid om in enkele termijnen te betalen. In geval van een losse afspraak, wordt het afgesproken bedrag op de dag van de afspraak voldaan. Betaling kan plaatsvinden via overmaking of via een betalingsverzoek. Bij betaling in termijnen ga je de verplichting aan om alle termijnen te voldoen. Er is in geen mogelijkheid tot restitutie van betaalde bedragen of kwijtschelding van de uitstaande termijnen. Tenzij er erg zwaarwegende redenen zijn. De beslissing hierover ligt bij Geboren Inzicht. 

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en begeleiding van kinderen onder de 16 jaar, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching/begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide ouders gezaghebbend zijn, van beide ouders verplicht.

Verslag

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag voor derden worden opgemaakt. Eventuele kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf gecommuniceerd.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze algemene voorwaarden/privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Valerie Bouwmeester, eigenaar en coach bij Geboren Inzicht, Noorderlaan 13, 9944 BT Nieuwolda.

Voor meer informatie kunt u mijn volledige privacyverklaring lezen.

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer) zijn alleen voor Geboren Inzicht/Valerie Bouwmeester bestemd en niet voor anderen beschikbaar. Op verzoek kunnen jouw gegeven worden verwijderd uit mijn systeem. Bij aanmelding voor een nieuwsbrief, e-book of videoserie worden alleen jouw naam en e-mailadres opgeslagen.

Verwerken persoonsgegevens

Zodra jij ermee instemt om met mij aan de slag te gaan, kan ik jou om extra gegevens vragen of je vragen om een vragenlijst in te vullen. Alles wat tussen ons wordt besproken of wordt uitgewisseld blijft uiteraard vertrouwelijk. Aanvullende informatie vraag ik alleen indien dit nodig is voor de begeleiding of coaching. Mocht uitwisseling met derden nodig zijn, dan wordt eerst toestemming aan jou gevraagd hiervoor. Als je geen toestemming geeft, wordt er niets uitgewisseld. Tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wettelijk gezien is het mijn taak om jouw gegevens te beschermen. Alles wat we bespreken via diverse kanalen wordt beschermd door de privacy overeenkomst waarmee we hebben ingestemd als gebruiker van apps of diensten. Alleen ik heb toegang tot de telefoon en laptop waarop deze gegevens staan. Deze apparaten zijn beveiligd met een toegangscode.

Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de verplichting aan de belastingdienst om o.a. facturen zeven jaar te bewaren.

Jouw gegevens

Het staat je altijd vrij om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen uit mijn bestand. Neem hiervoor contact met me op, dan wordt dit geregeld.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 18-02-2023

Stel hier gerust je vraag

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten